Veri Analizi ve Karar Destek Platformu

Veri Analizi ve Karar Destek Platformu

Temel Faydalar

 • Süreçlerin Optimize Edilmesi
 • Veri Odaklı Organizasyonel Planlama
 • Özgün Model Oluşturma
 • İhtiyaç Analizleri
 • Veri Kaynaklarını Etkin Kullanımı
 • Kaynak İsrafını Önleme
 • Doğru Bilgiye Hızlı Ulaşım
 • Sonuç Odaklı Sistemler
 • Karar Verme Sürecinin Hızlandırılması
 • İş Süreçlerini Dijitalleştirme
 • Sistem Sürekliliği
 • Otomatikleşmiş Kararlar
 • Esnek Raporlama
 • Web-tabanlı Çalışabilme
 • Beklenmedik Durumlarda Hızlı Cevap
 • Gelecek Tahminleme ile Anlamlı Projeksiyonlar

Veri Analizi ve Karar Destek Sistemi Süreci

Cerebrum Tech, Veri Analizi ve Karar Destek Platformu, veri işlemenin tüm aşamalarında bu verileri karar süreçlerine dahil ederek bütünsel çözümler üretir.

1) Dijitalleşme

Bilgilerin ve mevcut kaynakların bilgisayar tarafından okunabilecek ve işlenebilecek şekilde dijital ortama aktarılması sürecidir.

3) Veri Madenciliği

Kurum ve kuruluşların performanslarını veri ile gösteren ve gelecekle ilgili projeksiyonları sunan bir sistemdir.

2) Veri Ambarının Oluşturulması

Farklı kaynaklardan gelen verileri tek merkezde birleştirerek, karar vericilere özet rapor sunabilen bir altyapı sistemidir.

4) Raporlamalar

Stratejik kararlar alabilmek için her karar vericiye uygun güncel ve amaca yönelik görsel raporlar sunulur.