Sürdürülebilirlik İçin Yapay Zeka

60 %

2050 yılında dünya nüfusunun %60'nın şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor.

10 milyon hektar

2015-2020 yılları arasında her yıl 10 milyon hektar orman yok oldu.

30 %

Dünya Bankası tahminleri, bir kuruluşun suyunun ortalama olarak %30'unun gelir getirmeyen su (NRW) olarak şebekede kaybolduğunu göstermektedir.

45 %

Sadece Kuzey Amerika'da geçen yıl bal arılarının %45'i telef oldu.

Sürdürülebilir bir gelecek için yapay zeka

Küresel ısınmanın ve hızlı kentleşmenin sonuçları tüm dünyayı etkileyecek yeni sorunların ufukta belirmesine sebep oldu. Bu yeni sorunların çözülmesinde veri analitiği ve yapay zekanın rolü büyük olacak. Cerebrum Tech olarak afet yönetimi ve kaynakların verimli olarak kullanımına yönelik öncü yapay zeka çözümleri geliştirerek insanlığın karşılaştığı yeni sorunlara yenilikçi çözümler arıyoruz.